Myyntiehdot

Nämä myyntiehdot leviävät teidän ostamiseen ja myyjän kanssa solmittuun sopimukseen. Lukekaa huolellisesti myyntiehdot tietääksenne omat oikeutenne ja velvollisuutenne. Voitte tallentaa tai tulostaa nämä ehdot, jotta teillä olisi mahdollisuus perehtyä niihin ja lukea myöhemmin. Myyjäkin voi tallentaa jakamattoman sopimuksen tekstin ja avata pääsyn ostajalle hänen tahtonsa mukaan.

Huomautus: Nettisivulla Best2Serve tarjolla olevia tuotteita myy CEVA Logistics Commerce EMEA B.V. jonka virallinen sijainti on osoitteella Taxandriaweg 8A-8D, 5141 PA Waalwijk, Alankomaat ja joka on rekisteröity Kauppakamarissa numerolla 17230750 kauppayrityksenä ja näiden myyntiehtojen osalta on ”myyjä”.

Nämä ehdot ovat sovellettavia 1. maaliskuuta 2024 lähtien.

1. Määritelmiä

1.1. Sopimus: sopimus on näiden ehtojen reguloima. Ne ovat sen tuloksena, että ostaja on ehdottanut ostaa myyjän tuotteet ja myyjä ottaa vastaan ostajan ehdotusta. Sopimus solmitaan suomen kielellä.
1.2. Ostaja: te, luonnollinen hehkilö, kuka tekee tilauksen myyjällä.
1.3. Tuoteet: apparaattituoteet, jotka on tarjolla nettisivulla myyntiä varten, vaativat kuljetusta и fyysistä toimitusta ostajalle.
1.4. Myyjä: CEVA Logistics Commerce EMEA B.V., virallisesti rekisteröity oikeushenkilönä osoitteella Taxandriaweg 8A-8D, 5141 PA Walwijk, Alankomaat ja rekisteröity Teollisuus- ja kauppakamarissa numerolla 17230750.
1.5. Ehdot: nämä myyjän myyntiehdot.
1.6. Netyi-sivu: https://www.best2serve.com ja kaikki vastaavat aliverkkotunnukset.

2. Sovellettavuus

2.1. Nämä ehdot leviävät kaikkiin ehdotuksiin, sopimuksiin ja myyjän toimituksiin, jos ei ole muita sopimuksia.

3. Hinta

3.1. Myyjän vähittäishinnat on lueteltu nettisivulla ja ne sisältävät kaikkia tullimaksuja, maksuja ja muita kustannuksia,jotka ovat sovellettavia myyjän myyntiin, mukaan lukien arvonlisävero (jos on sovellettavaa).
3.2. Kaikkien hintojen ja tietojen nettisivulla pitäisi olla tarkat ja täydet; mutta määrätilanteissa voi ilmestyä hinnallisia ja muita virheitä. Ostajalla ei ole oikeutta luottaa hintaan, joka on ilmeisesti tai merkittävästi alhaisempi, kuin tämän tuotteen tai palvelun vallitseva vähittäishinta. Tuossa tapauksessa jos tuotteen tai palvelun myyjän julkaisema hinta on ilmeisesti tai merkittävästi alhaisempi, kuin vallitseva vähittäishinta myyjän arviointivirheen takia, myyjä ei ole velvollinen myymään tällä hinnalla ja hänellä on oikeus purkaa sopimuksen ostajan kanssa ennen lähetystä ja toimitusta. Vastaavasti, jos myyjä on ehdottanut tuotteen tai palvelun hinnalla, joka on merkittävästi tai ilmeisesti korkeampi, kuin tämän tuotteen vähittäishinta hinnanmuodostuksen virheen ja on ottanut vastaan ostajan tilauksen tällä hinnalla, myyjä sallii ostajan peruuttaa sopimuksen ja/tai korvata ostajalle korkeamman ja alhaisemman hintojen.
3.3. Jos ei muuta aavistettu nettisivulla ja tilauksen käsittelyssä, toimitusmaksu ja komissio myyjän faktoring-palvelusta sisältyvät loppuhintaan, jota on maksettava tuotteista. Mitkä tahansa kustannukset ja tullimaksut, joita lisätään tuotteen hintaan, ostaja näkee tilaamisen vaiheessa ja ennen sitä, kun ostaja tekee tilauksen.
3.4. Tuotteiden toimitushinta on ilmoitettu toimitushinta-sivulla nettisivulla ja määrätty tilauksen käsittelyssä.
3.5. Maksaminen suoritetaan debetkortin tai luottokortin avulla, tai käyttämällä mitä tahansa muuta maksutapaa, joka on tarjolla nettisivulla. Mikä tahansa takaisinmaksu ostajalle suoritetaan samalle kortille tai muuhun maksutapaan.

4. Sopimus

4.1. Sopimukset solmitaan vain nettisivun kautta ja sen jälkeen, kun ostaja ottaa vastaan nämä ehdot.
4.2. Asiakkaan sijoitettuaan tilauksensa nettisivulle, myyjä myöntää saamista ja seuraavaa vastaanottoa nettisivulla tekstiviestin avulla tai sähköpostitse. Siihen asti, kunnes ostaja ei myönnä myyjän suostumusta, ostajalla on oikeus peruuttaa tilauksen ja purkaa sopimuksen.
4.3. Joka sopimus on maksettava ennen toimitusta luottokortilla tai debetkortilla tai millä tahansa muulla nettisivulla tarjolla olevalla tavalla. Tuotteita lähetetään vasta sen jälkeen, kun myyjä myöntää ostajan suorittaman maksun.
4.4 Ostaja kantaa täyttä vastuuta minkä tahansa maksujen maksamisesta, joita perivät pankkinsa, maksukorttiyhtiö tai muu ostajan valitsema maksutavan toimittaja.

5. Sopimuksen toimeenpano

5.1. Ostajan tilaus ja sopimus käsitellään ja toimeenpannaan, kun myyjä on saanut ostajan maksun. Myyjä ei ole velvollinen lähettämään joitakin tuotteita ennen, kuin saa kokonaisen maksun vastaavasta tuotteesta.
5.2. Myyjä voi kieltäytyä erillisista tuotteiden tilauksista, joilla on eri toimitusajat tai eri toimitusosoitteet.
5.3. Jos myyjä ei voi lähettää tuotteita toimitusajan kuluessa, joka on määrätty nettisivulla tai tilaustodistuksessa, myyjä ilmoittaa siitä ostajalle ja sallii ostajan purkaa sopimuksen, ja tässä tapauksessa mikä tahansa myyjälle lähetetty maksu korvataan. Muut oikeudet ja vahingonkorvauskeinot pysyvät (katso esim. Ehtojen luku 12) muuttamattomina. Ne sisältävät mahdollisuutta vaatia toimeenpanoa ja/tai vahingonkorvausta.
5.4. Tuotteiden menetysriskiä ja vahingoittamisriskiä ottaa myyjä ostajan osoitteelle toimitukseen asti, ja tähän aikaan riski siirtyy ostajalle.

6. Peruutusoikeus

6.1. Ostajalla (kuluttajalla) on oikeus peruuttaa sopimuksen 14 päivän kuluessa syitä selittämättä.
6.2. Peruutusaika päättyy 14 päivän kuluttaa siitä päivästä lähtien, kun ostaja on saanut tuotteen haltuunsa. Siinä tapauksessa jos palvelut ja digitaaliset sisällöt ei ole tarjottu materiaalikantajalla, peruutusaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksentekopäivää seuraavasta päivästä lähtien.
6.3. Ostaja myös voi käyttää peruutuksen muotoa myyjän nettisivulla, mutta se ei ole välttämätöntä. Jos ostaja on päättänyt käyttää selläista muotoa, hän voi myös sähköisesti täyttää ja lähettää peruutusmuodon tai jonkin muun yksiselitteisen anomuksen nettisivulla. Jos ostaja käyttää tätä vaihtoehtoa, myyjä aikailematta tiedottaa ostajalle sellaisen peruutuksen saamisesta pysyvallä kantajalla (esim. sähköpostitse) ilman viivytyksiä.
6.4. Äärimmäisten peruutusaikojen tyydyttämiseksi ostajalle riittää lähettää viestin, joka koskee peruutusoikeuden käyttöä ennen peruutusajan päättymistä.

7. Ostajan velvollisuudet sopimuksen peruutusvaiheen kuluessa

7.1. Peruutusvaiheen kuluessa ostajan pitää katsastaa saatut tuotteet ja pakkaus huolellisesti. Ostajan pitää vain avata ja käyttää tuote siinä määrin, joka on välttämätön tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan määrittämiseksi. Ohjeen mukaan ostaja voi vain avata, käytää ja tarkastaa tuotetta siinä määrin, joka on sallittu, jos ostaja on ostanut tuotteen fyysisistä tiloista, kuin kauppa tai stock.
7.2. Ostaja kantaa vastuuta tuotteen hinnan alenemisesta, jos ostaja on käyttänyt, vahingoittanut tuotteen tai muula tavalla hyötynyt tuotteesta sellaisella tavalla, joka ei vastaa kohdalla 7.1 osoitettua.
7.3. Ostaja ei kanna vastuuta tuotteen hinnan alenemisesta, jos myyjä ei antanut ostajalle kaikkea tietoa peruutusoikeudesta, jota myyjän pitää antaa lain mukaan ennen sopimuksentekoa.

8. Täytäntöönpano ja peruutuskustannukset

8.1. Jos ostaja peruuttaa sopimusta, myyjä korvaa ostajalle kaikki ostajalta saatut, mukaan lukien toimituskustannukset (lukuun ottamatta lisäkustannukset, jotka liittyvät ostajalla toimitustavan valitsemiseen, joka eroaa halvimmasta standarditoimituksesta myyjällä) ilman toteennäyttämätöntä viivytystä ja missä tahansa tapauksessa 14 päivän mennessä päivästä, jona myyjälle on tiedotettu sopimuksenperuutuspäätöksestä.
8.2. Myyjä toteuttaa sellaisen korvauksen käyttämällä samaa maksutapaa kuin ostajakin, joka oli käytetty alkuliiketoimea varten, jos ostaja ei suostunut siihen; missä tahansa tapauksessa ostaja ei peri joitakin maksuja sellaisen korvauksen vuoksi.
8.3. Myyjä voi kieltäytyä korvauksesta siihen asti, kunnes myyjä saa tuotteen takaisin tai ostaja tuo esiin todistukset siitä, että on lähettänyt, siitä riippuen, mitä tapahtuu aiemmin.
8.4. Ostajan pitää lähettää tuote ilman viivytystä ja missä tahansa tapauksessa 14 päivän mennessä päivästä, kun ostaja on tiedottanut myyjälle sopimuksenperuutuksesta. Äärimmäinen määräaika merkitään, jos ostaja lähettää tuotteita ennen 14 päivän ajan päättymistä.
Jollei nettikaupan sivulla ilmeisesti osoitettu muuta, ostajan pitää kantaa täyttä tuotteiden palautuskustannusta postitse. Jos tuotetta luonnoltaan ei voida palauttaa postitse, ostajan pitää kantaa täyttä tuotteiden palautuskustannusta. Ostaja kantaa vastuuta vain tuotteiden mistä tahansa alennetusta hinnasta, joka on käsittelyn seurauksena ja eroaa siitä, jota tarvitaan tuotteiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan määrittämiseksi.

9. Peruutusoikeuspoikkeukset

9.1. Myyjä ei ole velvollinen ottamaan vastaan peruutusta eikä palauttamaan ostoksen summaa sellaisessa tapauksessa:
9.1.1. Helposti pilaantuvat tuotteet tai mitkä tahansa tuotteet, joilla on rajoitettu säilyvyysaika;
9.1.2. Pakattu ohjelmisto, muisti (esim., SD tai USB-muisti), ääni- tai videotallennus, jos sellaisia tuotteita oli avattu ostajalle toimituksen jälkeen;
9.1.3. Tuote oli personoitu tai kehitetty ostajan vaatimusten mukaan; Siinä määrin, jossa myyjä teki selväksi nettisivulla tai myönsi tilausvahvistuksessa, että sellaisia tuotteita on poistettu sopimuksenperuutus – ja palautusoikeudesta.

10. Force majeure

10.1. Force majeure tilanteiden tapauksessa (esim., boikottien, äärisääolosuhteiden), myyjän sopimusvelvollisuudet taukoavat force majeure tilanteen ajaksi.

11. Tuotteen takuu

11.1. Myyjän antamaa takuuta rajoittaa valmistajan takuu. Ostajalle tarjottavat valmistajan takuut eivät rajoita eikä negatiivisesti vaikuttaa ostajan okeiksiin ja suojelukeinoihin kuluttajanoikeudensuojelulakien mukaan.
11.2. Valmistajan takuut ovat saatavilla nettisivulla.

12. Puutteet ja niiden poistamiskeinot

12.1. Tuote on viallinen tai tuote ei vastaa vaatimuksia, jos se ei vastaa valmistajan tai myyjän, tai sitä ei voi käyttää tavallisesti. Tuote on myös viallinen, jos sen laatu ei ole normaali eikä se toimi niin, kuinka sitä odotellaan.
12.2. Jos tuotteen puute on havaittu asetuksen tai käytön aikana, tai jos tuote ei vastaa sopimusta, ostajan pitää tiedottaa myyjälle 2 kuukauden kuluessa havaitsemisen jälkeen tai selvittää puute tai vastaamattomuus viimeistään yhden vuoden kuluttaa toimituspäivästä.
12.3. Jos ostaja on kuluttaja, mistäkin tahansa puutteista ja vastaamattomuuksista pitää tiedottaa myyjälle kahden kuukauden kuluessa puutteen tai vastaamattomuuden havaitsemis- tai tunnistamishetkestä viimeistään kahden vuoden kuluttua ostamispäivästä.
12.4. Jos tuote on viallinen tai tuote ei vastaa vaatimuksia, ostaja voi vaatia myyjältä poistaa puutteen. Myyjällä on oikeus määrittää, onko tuote remontoitu vai vaihdettu. Jos myyjä kieltäytyy poistamasta puutetta tai hänen pitää kohtuullisen ajan kuluessa tehdä sellaisen korjauksen, ostajalla on oikeus oman harkintansa mukaan palauttaa tuotteen ja vaatia korvausta tai vastaavaa hinnan alennusta, jos ostaja päättää jättää puuttellisen tuotteen. Kuluttajan oikeus vaatia vahingonkorvausta lain mukaan pysyy muttamattomana.
12.5. Vaatimuksia puutteista tai vastaamattomuuksista ei voi vaatia myyjältä, myyjä ei kanna vastuuta ostajalle, jos:
12.5.1. Puute aiheutuu tai on hyväksikäytön, väärän käytön, tulipalon, kosketuksen nesteen kanssa ja muiden tuotetta kohtaan ulkonaisten syiden aiheuttama;
12.5.2. Puute on aiheutunut, koska ostaja käytti tuotetta väärissä tarkoituksissa tai valmistajan tai myyjän ohjeiden vastaan;
12.5.3. Puute aiheutuu omasta tai luvattomasta ostajan remontista tai epäoriginaalisten varaosien tai komponenttien käytöstä.

13. Valitukset ja kiistojenratkaisu

13.1. Jos ostajalla on valitus niiden kysymysten ratkaisusta, jotka liittyvät sopimukseen tai myyjän palvelujen tarjoamiseen ostajalla tuotteiden ostamisen yhteydessä, ostaja voi ottaa yheyttä myyjään puhelimitse, sähköpostitse, linkkien avulla ja postitse.
13.2. Jotta myyjä voisi käsitellä valituksen puhelimitse tai sähköpostitse, osoita:
13.2.1. Tilauksen numero,
13.2.2. Ostajan nimi ja osoite,
13.2.3. Sähköpostiosoite,
13.2.4. Valituksen perusteen kuvaus, ja
13.2.5. Toimet, jotka myyjän pitää tehdä.
13.3. Myyjä ei käsittele eikä vastaa valituksiin käyttämällä sosiaalisia verkostoja (esim. Facebook, Twitter), jos tätä vaihtoehtoa ei tarvittu nettisivulla.
13.4. Ostaja saa vastauksen valitukseensa 14 päivän.
13.5. Ostaja (kuluttaja) voi myös tiedottaa ja valittaa paikallisiin riitojenratkaisulaitoksiin netissä, joita on määritelty Euroopan komission platformilla ODR osoittessa: http://ec.europa.eu/odr

14. Vientiin

14.1 Tuotteet on valmistettu spetifikaatioiden mukaan ja tarkoitettu käyttöön Euroopan talousalueen maissa tai (ЕАОС). Tällä alueella oleville ostajille annetut takuut ja keinot voivat olla käyttämättä tämän alueen ulkopuolelta tuotteita ostavaa ostajaa kohtaan.
14.2 Sopimus ja kaikki tuotteet ovat sovellettavien vientivalvontalakien alaisina, mukaan lukien Yhdysvaltojen vientivalvontalait. Ostaja ei voi viedä myyjältä ostettua tuotetta mihin tahansa maahan EEA ulkopuolelle, jos sitä vientivalvontalaki kieltää. Jos ostaja sunnittelee viedä minkä tahansa myyjältä ostetun tuotteen muuhun maahan, myyjän pitää saada välttämättömiä vientilisensseja (tai muita virallisia hyväksyntiä) ennen sitä.

15. Yleiset säännöt

15.1. Nämä ehdot ja mikä tahansa sopimus ja kiista myyjän ja ostajan välillä ovat Alankomaiden lakien alaisina, ja osapuolet siirtävät mitä tahansa kiistaa Bredassa, Alankomaat olevien pätevien tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.
15.2. Jos ostaja on kuluttaja, luku 15.1 ei ole rajoituksena ostajan oikeuksien suhteen kuluttajanoikeussuojelulakien mukaan lakien käyttämistä ja minkä tahansa vaatimusten, kiistojen ja konfliktien päteviin oikeusistuimiin haastamista varten EEA-maihin, joissa ostaja sijaitsee tai joista ostoa tehdään. Mikään tässä paperissa ei rajoita ostajalla ODR käyttöä kohdan 13 mukaan.
15.3. Jos näiden ehtojen sääntö on tunnustettu voimassaolemattomaksi tai sillä ei ole oikeusjuttuvoimaa, se ei aikuta näiden ehtojen muiden sääntöjen voimassaoloon.

Yhteystiedot

Jos ostajalla on joitakin kysymyksiä, valituksia tai kommentteja näiden yleisten sääntöjen ja ehtojen lukemisen jälkeen, olkaa hyvä, ottakaa yhteyttä myyjään nettisivun kautta tai sähköpostitse tai myyjän osoitteelle:

CEVA Logistics Commerce EMEA B.V.
Re: best2serve.com
Taxandriaweg 8A-8D
5141 PA Waalwijk
Alankomaat
Sähköpostiosoite: helpdesk@best2serve.com

Evästeet

Best2Serve käyttää palvelun parantamiseksi aina toiminnallisia evästeitä ja analytiikkaevästeitä. Lisäksi käytämme henkilökohtaisia evästeitä, jotta me ja kolmannet osapuolet voimme näyttää sinulle henkilökohtaista sisältöä sen perusteella, miten toimit Internetissä. Jos haluat lisätietoja, voit lukea evästekäytäntömme. Hyväksy evästeet, jos haluat käyttää sivustomme parasta versiota. Valitse Accept (Hyväksy). Voit muuttaa evästeasetuksiasi milloin tahansa. Jos et hyväksy evästeitä, käytämme ainoastaan toiminnallisia evästeitä ja analytiikkaevästeitä.