Salgsbetingelser

Disse Salgsbetingelser gælder for dit køb og den kontrakt, du indgår med sælgeren. Læs venligst vilkårene omhyggeligt, så du kender dine rettigheder og forpligtelser. Du kan gemme eller udskrive disse vilkår og betingelser, så de kan refereres til og læses på et senere tidspunkt. Sælgeren skal også gemme hele kontraktens tekst og stille den til rådighed for kunden efter kundens anmodning.

BEMÆRK: Produkter, der udbydes på Best2Serve webshop, sælges af CEVA Logistics Commerce EMEA B.V., der har hjemsted i Taxandriaweg 8A-8D, 5141 PA Waalwijk, Holland og er registreret hos handelskammeret under filnummer 17230750 som købmand af rekord og med henblik på disse Salgsbetingelser er "Sælger".

Disse vilkår og betingelser gælder fra 1. marts 2024.

1. Definitioner

1.1. Kontrakt: Kontrakten reguleret af disse Vilkår som følge af et tilbud fra kunden om at købe produkter fra sælger og Sælgerens accept af kundens tilbud. Kontrakten afsluttes i dansk sprog.
1.2. Kunde: Du, den fysiske person, der har bestilt hos sælgeren.
1.3. Produkter: De hardwareprodukter, der udbydes til salg på hjemmesiden, og som kræver transport og fysisk levering til kunden.
1.4. Sælger: CEVA Logistics Commerce EMEA B.V., med hjemsted i Taxandriaweg 8A-8D, 5141 PA Waalwijk, Nederlandene og registreret hos handelskammeret under filnummer 17230750.
1.5. Vilkår: Sælgerens nuværende salgsbetingelser.
1.6. Hjemmeside: https://www.best2serve.com og alle relevante underdomæner.

2. Anvendelsesområde

2.1. Disse vilkår gælder for alle tilbud, kontrakter og leverancer fra sælger på hjemmesiden, medmindre andet er aftalt.

3. Priser

3.1. Sælgerens salgspris er opført på hjemmesiden og inkluderer alle opgaver, gebyrer og andre gebyrer, der anvendes ved salg fra sælger, herunder moms (hvis relevant).
3.2. Alle priser og oplysninger på hjemmesiden er beregnet til at være præcise og komplette; I visse situationer kan der dog forekomme prissætning og andre fejl. Kunden har ikke ret til at stole på en pris, der er åbenbart eller væsentligt lavere end den gældende detailpris for det pågældende Produkt eller Service. I tilfælde af at sælgerens offentliggjorte pris for et produkt eller en tjeneste er åbenbart eller væsentligt lavere end den gældende salgspris på grund af sælgerens prisfejl, har sælger ingen forpligtelse til at sælge til denne pris og har ret til at opsige kontrakten med kunden før forsendelse og levering. Tilsvarende, hvis sælgeren har tilbudt et produkt eller en tjeneste til en pris, der er væsentligt eller åbenbart højere end den gældende salgspris for den pågældende vare på grund af en prisfejl og accepteret kundens ordre til denne pris, tillader sælgeren kunden at annullere kontrakten og eller refundere kunden for forskellen mellem den højere pris og den sande pris.
3.3. Medmindre andet er fastsat på hjemmesiden og i ordreprocessen, indgår sælgers leverings- og administrationsgebyrer i den endelige pris, der skal betales for produkterne. Eventuelle gebyrer eller gebyrer, der vil blive tilføjet til Produktprisen, vil være synlige for kunden under bestillingsprocessen og før kunden stiller ordren.
3.4. Forsendelsesomkostningerne for Produkter er angivet på hjemmesiden s forsendelsesomkostningsside og specificeret i ordreprocessen.
3.5. Betalingen skal ske med betalingskort eller kreditkort eller ved brug af anden betalingsmetode, der tilbydes på hjemmesiden. Eventuelle restitutioner til Kunden vil blive foretaget på samme kort eller anden betalingsmetode.

4. Kontrakten

4.1. Kontrakter vil kun indgå via hjemmesiden og efter kundens accept af disse vilkår.
4.2. Når kunden har bestilt på hjemmesiden, bekræfter sælger kvitteringen og den efterfølgende accept på hjemmesiden, ved SMS eller via e-mail. Indtil sælgerens accept ikke er bekræftet til kunden, har kunden ret til at annullere ordren og opsige kontrakten.
4.3 Hver kontrakt skal betales forud for levering via kredit- eller betalingskort eller på andre måder, der tilbydes på hjemmesiden. Produkterne vil kun blive afsendt efter Sælgers bekræftelse af betalingen foretaget af kunden.
4.4 Kunden er udelukkende ansvarlig for betaling af gebyrer, der opkræves af sin bank, kortselskab eller anden leverandør af kundens valgte betalingsopsætning.

5. Kontraktens udførelse

5.1. Kundens ordre og kontrakt bliver behandlet og udført, når sælger har modtaget kundens betaling. Sælgeren var ikke forpligtet til at sende nogen Produkter før den har modtaget fuld betaling af prisen for det relevante produkt.
5.2. Sælger kan nægte enkeltbestillinger for flere produkter med forskellige leveringsperioder eller forskellige leveringsadresser.
5.3. Hvis sælgeren ikke kan sende de tilgængelige produkter inden for den leveringsperiode, der er nævnt på hjemmesiden eller ordrebekræftelsen, underretter sælgeren Kunden herom og tillader kunden at opsige kontrakten. I så fald vil enhver betaling, der foretages til sælgeren, refunderes.
5.4. Risikoen for tab og skade på Produkterne forbliver hos Sælgeren indtil levering på Kundens udpegede leveringsadresse, hvorefter risikoen vil overgå til Kunden.

6. Tilbagetrækningsret

6.1. Kunden (forbruger) har ret til at trække sig ud af kontrakten inden for 14 dage uden at give nogen grund.
6.2. Tilbagetrækningsperioden udløber efter 14 dage fra dagen Kunden overtager fysisk besiddelse af produktet. I tilfælde af at tjenester og digitalt indhold ikke leveres på en materiel luftfartsselskab, udløber udtrædelsesperioden efter 14 dage fra dagen efter kontraktens indgåelse.
6.3. Kunden kan også bruge modeludtagsblanketten på Sælgers hjemmeside, men dette er ikke obligatorisk. Hvis kunden vælger at anvende en sådan formular, kan kunden også elektronisk udfylde og indsende modeludtagsblanketten eller enhver anden entydig erklæring på hjemmesiden. Hvis kunden bruger denne valgmulighed, sender sælgeren straks en kvittering for modtagelse af en sådan tilbagekaldelse på et varigt medium (fx via e-mail) til kunden.
6.4. Kunden kan også bruge modeludtagsblanketten på Sælgers hjemmeside, men dette er ikke obligatorisk. Hvis kunden vælger at anvende en sådan formular, kan kunden også elektronisk udfylde og indsende modeludtagsblanketten eller enhver anden entydig erklæring på hjemmesiden. Hvis kunden bruger denne valgmulighed, sender sælgeren straks en kvittering for modtagelse af en sådan tilbagekaldelse på et varigt medium (fx via e-mail) til kunden.
6.5. For at opfylde tilbagetrækningsfristen er det tilstrækkeligt for kunden at sende meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten, inden tilbagetrækningsfristen er udløbet.

7. Kundeforpligtelser i tilbagetrækningsperioden

7.1. Under tilbagekøbsperioden skal kunden behandle modtagne produkter og emballage med passende omhu. Kunden må kun udpakke eller bruge produktet i det omfang det er nødvendigt for at bestemme produktets art, egenskaber og funktion. Som vejledning må kunden kun udpakke, bruge og inspicere produktet i det omfang det ville være tilladt, hvis kunden havde købt produktet fra fysiske lokaler som en butik eller et afsæt.
7.2. Kunden er ansvarlig for et fald i produktets værdi, hvis kunden har brugt, beskadiget eller på anden måde bortskaffet produktet på en måde, der ikke er i overensstemmelse med det, der er tilladt i henhold til punkt 7.1.
7.3. Kunden hæfter ikke for værdiforringelse af Produktet, hvis sælgeren ikke har givet kunden alle de oplysninger om tilbagetrækningsretten, som sælgeren måtte afgive ved lov før indgåelse af kontrakten.

8. Udøvelse og omkostninger ved tilbagekaldelse

8.1. Hvis kunden trækker sig ud af kontrakten, refunderer sælger Kunden alle betalinger, der modtages fra kunden, herunder omkostningerne ved levering (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der følger af kundens valg af en anden levering end den billigste type standard levering, der tilbydes af sælger) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor sælger blev informeret om beslutningen om at trække sig ud af kontrakten.
8.2. Sælger vil udføre en sådan godtgørelse ved hjælp af samme betalingsmiddel som kunden anvendt til den oprindelige transaktion, medmindre kunden udtrykkeligt har aftalt andet; Under alle omstændigheder opkræver Kunden ikke gebyrer som følge af en sådan godtgørelse.
8.3. Sælger kan tilbageholde tilskud, indtil sælgeren har modtaget Produkterne tilbage, eller Kunden har fremlagt bevis for, at han har sendt Produkterne tilbage, alt efter hvad der er tidligst.
8.4. Kunden skal returnere Produkterne uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra mottagning af produkt.
Medmindre andet udtrykkeligt nævnes i webshoppen, skal kunden betale de direkte omkostninger ved at returnere produkterne pr. Post. Hvis produktet som følge af dets natur normalt ikke kan returneres pr. Post, skal kunden betale de direkte omkostninger ved returnering af produkterne. Kunden er kun ansvarlig for enhver formindsket værdi af Produkterne som følge af håndteringen, undtagen hvad der er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion.

9. Undtagelser fra fortrydelsesretten

9.1. Sælger er ikke forpligtet til at acceptere tilbagekaldelse og refunderer købsprisen i tilfælde af:
9.1.1. hurtigt letfordærvelige produkter eller produkter med begrænset holdbarhed;
9.1.2. forseglet software, hukommelse (for eksempel SD eller USB-hukommelse), lyd- eller videooptagelser, hvis sådanne produkter blev forseglet efter levering til kunden;
9.1.3. Produktet er blevet tilpasset eller lavet til kundens specifikationer; i det omfang sælgeren har gjort det klart på hjemmesiden eller bekræftet i ordrebekræftelsen om, at sådanne produkter er udelukket fra tilbagetræknings- og tilbagetagelsesrettigheder.

10. Force majeure

10.1. I tilfælde af force majeure situation (fx strejker, ekstreme vejrforhold) suspenderes Sælgers forpligtelser i henhold til kontrakten i force majeure-perioden.

11. Produktgarantier

11.1. Garantien for sælgeren er begrænset til garantien udstedt af producenten af produkterne. Producentgarantier, der tilbydes til kunden, vil ikke begrænse eller negativt påvirke kundens rettigheder og retsmidler i henhold til forbrugerbeskyttelseslovgivning.
11.2. Fabrikantens garantier er tilgængelige på hjemmesiden.

12. Defekter og retsmidler

12.1. En Produkt er defekt eller ikke-overensstemmende, hvis den ikke overholder producentens eller Sælgerens beskrivelse, eller hvis den ikke kan bruges til normale formål. Produktet er også defekt, hvis det ikke er af normal kvalitet og ikke fungerer som det med rimelighed kan forventes.
12.2. Hvis et produkt konstateres at være defekt ved installation eller brug, eller hvis produktet ikke er i overensstemmelse med kontrakten, skal kunden underrette sælgeren inden to måneder efter, at kunden har konstateret eller identificeret fejlen eller manglende overensstemmelse, men senest 1 år fra leveringsdatoen.
12.3. Hvis produktet er defekt eller ikke-overensstemmende, kan kunden kræve, at sælgeren afhjælper fejlen. Sælger har ret til at afgøre, om produktet skal repareres eller udskiftes. Såfremt sælger nægter at afhjælpe fejlen eller inden for rimelig tid ikke kan afhjælpe en sådan afhjælpning, har kunden efter kundens skøn ret til at returnere produktet og kræve en restitution eller kræve en passende prisreduktion, hvis kunden beslutter at holde den defekte Produkt. Kundens ret til at kræve erstatning i henhold til loven forbliver upåvirket.
12.4. Hvis produktet er defekt eller ikke-overensstemmende, kan kunden kræve, at sælgeren afhjælper fejlen. Sælger har ret til at afgøre, om produktet skal repareres eller udskiftes. Såfremt sælger nægter at afhjælpe fejlen eller inden for rimelig tid ikke kan afhjælpe en sådan afhjælpning, har kunden efter kundens skøn ret til at returnere produktet og kræve en restitution eller kræve en passende prisreduktion, hvis kunden beslutter at holde den defekte Produkt. Kundens ret til at kræve erstatning i henhold til loven forbliver upåvirket.
12.5. Krav på mangler eller manglende overensstemmelse kan ikke rejses mod Sælger, og sælger er ikke ansvarlig for Kunden, hvis og i det omfang:
12.5.1. Fejlen opstår eller skyldes Kundens misbrug eller misbrug af produktet, brand, væskekontakt og lignende årsager, der er uden for produktet.
12.5.2. Manglen skyldes Kundens brug af Produktet til ikke-tiltænkt formål eller i strid med producentens eller Sælgers instruktioner, manualer eller retningslinjer.
12.5.3. Manglen stammer fra kundens egen eller uautoriseret reparation eller brug af ikke originale reservedele eller komponenter.

13. Klager og tvisteløsninger

13.1. Hvis kunden har en klage over håndtering af kontrakten eller levering af sælgerens ydelser i forhold til kundens køb af produkterne, kan kunden kontakte sælgeren via telefonnumre, e-mail-adresser, weblinks eller postadresser angivet på hjemmesiden . For at sælgeren kan håndtere en klage pr. Telefon eller e-mail, bedes du angive:
13.1.1. Ordrenummer,
13.1.2. Kundenavn og adresse,
13.1.3. email adresse,
13.1.4. en beskrivelse af grundlaget for klagen og
13.1.5. hvilke retsmidler eller handlinger der kræves af sælgeren
13.2. Sælgeren vil ikke behandle eller reagere på eventuelle klager, der rejses gennem brug af sociale medier (f.eks. Facebook, Twitter), medmindre denne mulighed tilbydes på hjemmesiden.
13.3. Kunden modtager svar på klagen inden for 14 dage.
13.4. Kunden (som forbruger) kan også rapportere og indsende en klage til det lokale land Online Dispute Resolution-organer identificeret på ODR-platformen i Europa-Kommissionen på http://ec.europa.eu/odr

14. Export

14.1 Produkterne er fremstillet efter specifikationer og beregnet til brug i lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Schweiz (EØS). Garantier og retsmidler, der ydes til kunder i denne region, gælder muligvis ikke for kunder, der køber produkter uden for denne region.
14.2 Kontrakten og alle produkter er omfattet af gældende eksportkontrollovgivning, herunder USAs eksportkontrollovgivning. Kunden må ikke eksportere noget produkt, der er købt hos sælgeren til ethvert land uden for EØS, hvis det er forbudt ved eksportkontrollovgivning. Hvis kunden har planer om at eksportere noget produkt, der er købt hos sælgeren til et andet land, skal kunden opnå de nødvendige eksportlicenser (eller andre offentlige godkendelser) inden det gøres.

15. Generelt

15.1. Disse vilkår og enhver kontrakt og uoverensstemmelse mellem sælger og kunde er underlagt nederlandsk lovgivning, og parterne indgiver enhver tvist til de kompetente domstole i Breda, Nederlandene.
15.2. Hvis kunden er forbruger, skal § 15.1 ikke fungere som en begrænsning i forhold til kundens rettigheder i henhold til forbrugerbeskyttelseslovgivning for at anvende lovene og indsende ethvert krav, tvist eller konflikt til de kompetente domstole i det EØS-land, hvor kunden befinder sig eller hvorfra købet er lavet. Intet heri begrænser kundens brug af ODR i henhold til punkt 13.
15.3. Hvis en bestemmelse i disse vilkår er fundet ugyldig eller ikke-fuldbyrdelig, påvirker dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i disse vilkår.

Kontaktoplysninger

Hvis kunden har spørgsmål, klager eller kommentarer efter at have læst disse generelle vilkår og betingelser, bedes du kontakte sælgeren via hjemmesiden eller via e-mail eller på sælgers adresse:

CEVA Logistics Commerce EMEA B.V.
Re.: best2serve.com
Taxandriaweg 8A-8D
5141 PA Waalwijk
The Netherlands
E-post: helpdesk@best2serve.com

Cookies

For at forbedre vores service til dig benytter Best2Serve altid funktionelle og analytiske cookies. Vi bruger også personlige cookies, så vi og tredjeparter kan spore din internetadfærd og vise personligt indhold. Hvis du vil vide mere, kan du læse alt om vores cookie-politik. Hvis du vil bruge den bedste version af vores websted, skal du acceptere vores cookies. Det kan du gøre ved at klikke på "Accepter". Du kan når som helst ændre cookie-indstillingerne. Hvis du vælger at afvise, placerer vi kun funktionelle og analytiske cookies.