Sekretesspolicy

1 Allmänt

Detta sekretessmeddelande gäller best2serve.com webbplats, som administreras av CEVA Logistics Commerce EMEA B.V.

Om du gör en beställning eller skapar ett konto på vår best2serve.com webbplats ber vi dig att ange vissa personuppgifter. Eftersom vi vill uppfylla de krav som den nederländska personuppgiftslagen ställer på behandlingen av personuppgifter, behandlar vi dina uppgifter med omsorg på ett sätt som garanterar lämpligt skydd. I detta sekretessmeddelande förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in och i vilket syfte vi använder uppgifterna.

2 Personuppgiftsansvarig: Den ansvarige för denna webbplats

Den personuppgiftsansvarige för best2serve.com webbplats är CEVA Logistics Commerce EMEA B.V. som därmed är den ansvarige för behandling av dina personuppgifter, med företagets säte på Taxandriaweg 8A-8D in (5141 PA) Waalwijk, vilket är listat i handelsregistret under handelskammarnummer: 17230750. CEVA Logistics Commerce EMEA B.V. är ett dotterbolag till CMA CGM Group.

3 Hantering av dina personuppgifter

Varje person kan handla hos oss som gäst eller välja att registrera sig. Vid registreringen skapas ett konto åt dig. För att kunna behandla din beställning sparar vi de personuppgifter du anger.

Om du gör en beställning hos oss eller skapar ett konto på webbplatsen krävs och behandlas följande personuppgifter:

 • tilltal;
 • förnamn, efternamn;
 • adress (nämligen: gatunamn, husnummer och tillägg, om det finns), postnummer, ort och land;
 • telefonnummer;
 • e-post;
 • beställningsuppgifter;
 • betalningsuppgifter;
 • kommunikationsinnehåll;
 • IP-adress;
 • enhetens ID;

4 Uppgiftsbehandlingens ändamål

Behandlingen av dina personuppgifter sker av följande skäl:

 • För att genomföra din beställning;
 • För att utföra avtalet mellan oss så snart du gjort en beställning i vår webbutik;
 • För att kunna hålla kontakt med dig i samband med din beställning;
 • För att skapa tjänsten och kunna leverera produkten;
 • För hantering av kundrelationen genom registrering i kundadministrationen och för att bestämma (den allmänna) affärsplanen;
 • För marknadsföringsändamål och/eller att tillhandahålla information, till exempel genom vårt nyhetsbrev;
 • Att bygga upp intresseprofiler som är avsedda för reklam;
 • För personlig anpassning och förbättring av digitala marknadsföringskampanjer;
 • För organisera att särskilda aktiviteter och spel;
 • Att genomföra undersökningar (kundtillfredsställelse);
 • Att förbättra våra tjänster;
 • Att säkra våra webbplatser;
 • Att uppfylla skyldigheter enligt lagar och förordningar som gäller för oss eller våra närstående bolag, såsom vårt amerikanska moderbolag;
 • Att följa instruktioner vi eller våra närstående bolag, såsom vårt amerikanska moderbolag får från behöriga myndigheter;
 • Att stämma och bli stämd;

5 Grund för behandling

Vi behandlar de personuppgifter som nämns ovan för att utföra köpeavtalet med dig. Dessutom kan vi vara lagligt skyldiga att behandla dina personuppgifter av till exempel skatteskäl.

Utöver detta har vi legitima affärsintressen att behandla dina personuppgifter. Det ger oss en möjlighet att erbjuda tjänster av hög kvalitet, sörja för säkerheten i våra system och för att skydda våra ekonomiska intressen.

Om vi behandlar dina personuppgifter som baseras på samtycke kommer vi separat be om ditt samtycke. Du kan alltid återkalla ditt samtycke, men fram tills dess sker all uppgiftsbehandling lagligt.

6 Tredje parter

För de ändamål som nämns ovan kan vi anlita tredje part som kan beviljas åtkomst till dina personuppgifter. Dessa kan vara tredje parter som är involverade i behandlingen och leveransen av din beställning, såsom våra IT-leverantörer och leverantörer av paketleveranstjänster. Dina personuppgifter görs också tillgängliga för Hewlett-Packard Europe B.V. och dess dotterbolag, som är leverantörer av produkterna på denna webbplats. Dessutom kan vi tillhandahålla dina personuppgifter till leverantörer av supporttjänster för att optimera vår tjänst till dig, till exempel Google Analytics. Särskilt i syfte att följa de europeiska och amerikanska reglerna, inklusive sanktionsbestämmelser, kan vi överföra dina personuppgifter till tredje part för kontroll att dina beställningar inte strider mot dessa regler. I samband med detta kan vi även lämna ut dina personuppgifter till våra anslutna företag eller till behöriga myndigheter i hemlandet och utomlands. Dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part i länder som inte erbjuder samma skyddsnivå som erbjuds inom Europa.

7 Lagringstider för personuppgifter

De personuppgifter som uppges för oss kommer att sparas för att utföra avtalet mellan oss eller så länge ditt konto är aktivt. Vi måste också följa de lagstadgade skyldigheterna för uppgiftslagring, såsom lagringsskyldighet enligt skattelagstiftningen.

8 Skydd av personuppgifter och riktlinjer för lösenord

Vi använder strikta säkerhetsrutiner för att bland annat undvika obehörig åtkomst till dina personuppgifter. För att skydda all information som utbyts mellan dig och vår webbplats använder vi säkra anslutningar. Dessutom är företaget Digital Ocean som ansvarar för webbplatsen certifierat inom området informationssäkerhet. 

Använd ett säkert lösenord när du skapar ett konto. Lösenordet måste bestå av minst 6 tecken och måste innehålla minst ett nummer och ett specialtecken (exempelvis ! % #). Om du har förlorat ditt lösenord kan du gå till vår webbplats och begära om ett nytt lösenord. Ett nytt lösenord kommer att skickas till dig som sedan används för inloggning. Omedelbart efter att du loggat in måste det nya lösenordet ändras av säkerhetsskäl. 

9 E-post och nyhetsbrev

Om du loggar in på vår webbplats eller skickar oss ett e-postmeddelande lagras de uppgifter som du skickar så länge det är nödvändigt för att helt besvara din ansökan eller e-post. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer du regelbundet att få detta. Varje nyhetsbrev innehåller en länk för att säga upp prenumerationen. När du prenumererar kan du alltid avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Best2serve kan skicka e-post (antingen i namnet Hewlett-Packard eller inte) med kommersiellt innehåll baserat på dina inköp. Vi kan till exempel fråga om din åsikt av vår tjänst eller om en ny kollektion. När du avslutar ett köp kan du välja om du vill få dessa utskick. Om du inte längre vill få några produktrekommendationer eller rent allmänt inga reklammeddelanden alls kan detta också anges. Dessutom kan du alltid motsätta dig dessa personliga e-postmeddelanden; i så fall kommer vi att hänvisa dig till vår kontaktsida. Naturligtvis innehåller varje e-postmeddelande med produktrekommendationer också en länk för att säga upp prenumerationen.

10 Webbplatser för tredje parter

Detta sekretessmeddelande gäller inte webbplatser för tredje parter som vi länkar till från denna webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt sätt som garanterar en nödvändig säkerhet. Vi rekommenderar att du läser sekretessmeddelandena för dessa webbplatser innan du använder dem.

11 Profilering

Vi kommer att kunna kombinera den information vi samlar in genom våra webbplatser och andra källor, exempelvis cookies, för att kunna erbjuda dig den bästa online upplevelsen och tjänsten. 

12 Dina rättigheter och frågor

Baserat på sekretessreglerna har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Om du hittar några felaktigheter kan du begära att få dina uppgifter rättade, för att begränsa dess användning eller för att få dina uppgifter raderade. Du kan också be oss överföra eller motsätta dig behandling av dina personuppgifter av skäl som hänför sig till din specifika situation.

Dessutom kan du själv rätta till dina personuppgifter eller lägga till dem (exempelvis dina kontaktuppgifter) genom ditt konto på webbplatsen best2serve.com.

Du kan skicka dina frågor om detta sekretessmeddelande eller en begäran om åtkomst, rättelse, tillägg, radering, begränsning eller överföring av dina personuppgifter genom e-post till helpdesk@best2serve.com eller genom e-post till:

CEVA Logistics Commerce EMEA B.V.
Bedriver best2serve.com

Taxandriaweg 8A-8D
5141 PA Waalwijk
Handelskammare: 17230750

 

13 Besvär angående behandling av dina personuppgifter

Om du har klagomål på behandlingen av dina personuppgifter vill vi gärna försöka lösa ärendet med dig. Om du inte är nöjd med det kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, det nederländska organet för skydd av personuppgifter. För att göra så kan du kontakta Dutch DPA

 

14 Ändring av sekretessmeddelanden

Vi kan komma att ändra detta sekretessmeddelande från tid till annan. Vi rekommenderar därför att du läser detta sekretessmeddelande regelbundet så att du håller dig informerad om eventuella ändringar.

Sekretessmeddelandet har senast ändrats den 1 mars 2024.

15 Webbplatser för tredje parter

Detta sekretessmeddelande gäller inte webbplatser för tredje part som vi länkar till från denna webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt sätt som garanterar en tillräcklig säkerhet. Vi rekommenderar att du läser sekretessmeddelandena för dessa webbplatser innan du använder dem.

 

Klickbeteende, uppgifter om besök och cookies

Vi samlar allmänna uppgifter om alla besök på vår hemsida. I synnerhet kan tidpunkten för besöket och de uppgifter som lämnas av besökarens webbläsare sparas.

1 Cookies - allmänt

Dessa riktlinjer för cookies gäller för webbplatsen best2serve.com, som förvaltas av CEVA Logistics Commerce EMEA B.V., med företagets säte på Taxandriaweg 8A-8D in (5141 PA) Waalwijk, Nederländerna, och är listat i handelsregistret under handelskammarnummer: 17230750.

2 Vad är en cookie?

Cookies är små textfiler som sparas på din dator där webbplatser kan lagra information. Praktiskt taget alla webbplatser använder cookies eller liknande tekniker som skript eller webbsignaler (beacons). Dessa tekniker används för att komma ihåg dina inloggningsuppgifter och för att kunna bestämma antalet unika besökare på en webbplats. 

3 Vilka cookies används?

best2serve.com webbplatsen använder olika typer av cookies. Exempelvis använder vi session cookies och beständiga cookies när vi erbjuder våra elektroniska tjänster. Session cookies försvinner omedelbart efter en webbläsarsession har avslutats. Beständiga cookies sparas på din dator under en viss tid. Dessa cookies hjälper oss att komma ihåg dina inställningar och att tillfälligt lagra registreringsuppgifter och rapporter.

Cookies används också för att komma ihåg information, till exempel produkter i din kundvagn och inloggningsinformation. Dessutom använder vi analys cookies för att se vilka sidor som är de mest besökta och om shoppingprocessen fungerar felfritt. Dessutom använder vi cookies för A/B-tester med vilka förbättringar av webbplatsen testas. Cookies i annonseringsnätverk används för målinriktad annonsering. Cookies är också nödvändiga för att på ett riktigt sätt kunna utföra exempelvis Facebooks "Like"-knapp. Dessa är cookies från sociala medier. Slutligen använder vi andra cookies som är nödvändiga för att som till exempel övervaka resultatet av chatten och kundens feedback.

Nedan hittar du en mer detaljerad information om de cookies som används för denna webbplats.

4 Analys cookies

Vi använder följande analys cookies för denna webbplats:

Namn cookie (eller liknande teknik)

Företagsnamn / domän och motsvarande integritetsriktlinjer

Syfte med cookien och förfallotid (eller liknande teknik)

https://www.google-analytics.com/analytics.js

 

Cookies startar med  _ga och _gat, och:

_utma   (2 år)

_utmb   (30 minuter)

_utmc   (tills browser sessionen stängs)

_utmt   (10 minuter)

_utmz   (6 månader)

Google Analytics, Google Inc. / google-analytics.com

Säkerhets och personuppgiftsriktlinjer från Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Integritetsriktlinjer från Google:

http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Att välja bort Google Analytics med hjälp av webbläsartillägget

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Syfte: Att hålla koll på statistiken över besöken på denna webbplats.

Förfaller: Maximalt efter 2 år, se första kolumnen.


5 Reklam cookies

Vi använder följande reklam cookies för denna webbplats:

Namn cookie (eller liknande teknik)

Företagsnamn / domän och motsvarande integritetsriktlinjer

Syfte med cookien och förfallotid (eller liknande teknik)

Mer information: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=nl  

Google AdWords Conversion, Google Inc.

Säkerhets och personuppgiftsriktlinjer från Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

 

Integritetsriktlinjer från Google:

https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Syfte: För att hålla ordning på inköpsstatistik

Förfaller: efter 6 månader

Javascript

Google Dynamic Remarketing, Google Inc. / google.com

Säkerhets och personuppgiftsriktlinjer från Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

 

Integritetsriktlinjer från Google:

https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Syfte: Dynamisk remarketing för att kunna visa skräddarsydd reklam

Förfaller: efter 30 dagar


6 A/B-test cookies

Vi använder följande analys cookies för denna webbplats:

Namn cookie (eller liknande teknik)

Företagsnamn / domän och motsvarande integritetsriktlinjer

Syfte med cookien och förfallotid (eller liknande teknik)

optimizelyBuckets

optimizelyEndUserId

optimizelyPendingLogEvents

optimizelySegments

Optimizely, Inc. / optimizely.com

 

Integritetsriktlinjer från Optimizely:

https://www.optimizely.com/privacy/

Att välja bort Optimizely:

https://www.optimizely.com/opt_out/

Syfte: A/B tester för webbplatsens prestanda och användarvänlighet

Förfaller: Efter senast 10 år 


7 Sociala media cookies

Vi använder följande sociala media cookies för denna webbplats:

Namn cookie (eller liknande teknik)

Företagsnamn / domän och motsvarande integritetsriktlinjer

Syfte med cookien och förfallotid (eller liknande teknik)

actc_user, datr, reg_fb_gate, reg_fb_ref, wd, datr, lu, p, s, sub, xs, lsd

Mer information:

https://www.ghostery.com/apps/facebook_connect

Facebook Connect, Facebook Inc. / facebook.net

Integritetsriktlinjer Facebook

https://www.facebook.com/about/privacy/

Syfte: För att aktivera Facebook sociala mediewidgets, till exempel för Facebook likes

Förfaller: Efter senast 2 år


8 Andra cookies

Vi använder följande andra cookies för denna webbplats:

Namncookie (eller liknande teknik)

Företagsnamn / domän och motsvarande integritetsriktlinjer

Syfte, värde och förfallotid för (eller liknande teknik)

Börjar med _dc_gtm

Google Tag Manager, Google Inc.

Säkerhets och personuppgiftsriktlinjer från Google: https://support.google.com/analytics/
answer/6004245?hl=nl

 

Integritetsriktlinjer från Google:

https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

 

Syfte: Att aktivera Google Analytics

Förfaller: Efter 10 minuter

_help_center_session, _zendesk_session, _zendesk_shared_sesssion, _zendesk_authenticated, _zendesk_cookie

Zendesk Inc. / zendesk.com, zdassets.com

 

Crazy Egg integritets och cookie riktlinjer:

https://www.zendesk.com/company/privacy/

https://www.zendesk.com/company/cookies/

Syfte: För kundsupport och chatt-sessioner

Förfaller: De första två cookies när webbläsaren stängs, den tredje och fjärde cookien efter en månad och den sista efter 20 år som längst 


9. Hotjar

Vi använder Hotjar för att analysera hur vår webbplats används och hur detta kan förbättra användarupplevelsen för våra webbplatsbesökare.

Hotjar samlar in data om besökares allmänna användning av webbplatsen. Detta inkluderar värmekartor över sidor med information om vilka knappar som klickas på och var på en specifik sida folk rullar.

Läs Hotjars sekretesspolicy (https://www.hotjar.com/privacy/) för mer information. Du kan avregistrera dig från spårning av Hotjar via denna länk: https://www.hotjar.com/opt-out/. Dessutom kan Hotjars användarvillkor hittas via följande länk: https://www.hotjar.com/legal/policies/terms-of-service/

Organisation

Hotjar löper ut efter en period på högst 1 år.

Namn

_hjTLDTest, _hjid

Delning

Hotjar delar inte anonym data med tredje part.

Sekretesspolicy Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy-v4/

 

10 Håller koll på webbplatsens användning av tredje parter

Denna webbplats innehåller spårningscookies från tredje parter, såsom Google Analytics, Optimizely och Facebook. I den mån det är möjligt har vi försökt att anonymisera dessa tjänster. Det är inte möjligt för alla tjänster. Kom ihåg att leverantörer av sociala medier kan hålla koll på din användning av knappar för sociala medier. Vänligen läs sekretessmeddelandet för Facebook (som kan ändras regelbundet) för att läsa vad de gör med dina uppgifter, inklusive personuppgifter, som de bearbetar med hjälp av dessa cookies. 

11 Acceptera eller blockera cookies

Webbplatsen från best2serve.com kan inte fungera utan några cookies. Du kan ändra din webbläsares inställning för att blockera cookies, men tänk på att detta kan begränsa funktionaliteten och användarvänligheten på vår webbplats.

Det finns cookies som är absolut nödvändiga för funktionen på vår webbplats; du kan inte blockera dem.

Ändra inställningarna för dina cookies

12 Vill du veta mer om cookies?

Om du vill veta mer om cookies, vänligen gå till https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/extra/wat-zijn-cookies/.

Cookies

För att förbättra vår tjänst använder Best2Serve alltid funktionella och analytiska cookies. Vi använder också personliga cookies så att vi och tredje part kan spåra ditt internetbeteende och visa personligt innehåll. Om du vill veta mer kan du läsa allt om vår cookiepolicy. Om du vill använda den bästa versionen av vår webbplats måste du acceptera våra cookies. Du kan göra det genom att klicka på "Acceptera". Du kan när som helst ändra cookieinställningarna. Om du väljer att neka använder vi bara funktionella och analytiska cookies.