Best2Serve
hpsa

Generelle vilkår og betingelser for Best2Serve

Disse vilkår og betingelser gjelder alle dine avtaler med www.best2serve.com. Les dem nøye, slik at du vet hva du kan forvente deg. Du kan også lagre eller skrive ut disse vilkårene og betingelsene for senere referanse. Disse vilkår og betingelser ble sist endret den 29. januar 2014.  

Artikkel 1. Definisjoner
1.1 www.best2serve.com: Ingram Micro Commerce EMEA B.V., med registrert kontor i 5145NW Waalwijk, Energieweg 2,  Nederland og registrert ved handelskammeret under filnummer 17230750.
1.2 Kunde: Personen som legger inn bestilling med https://www.best2serve.com/
1.3 Avtale: En ordre, avtale eller kontrakt mellom www.best2serve.com og kunden, inkludert generelle vilkår og betingelser (hvis aktuelt).
1.4 Nettsider: www.best2serve.com og alle tilknyttede underdomener.  

Artikkel 2. Gyldighet
2.1 Disse generelle vilkår og betingelser gjelder alle tilbud, avtaler og leveringer fra www.best2serve.com med mindre annet er uttrykkelig avtalt.
2.2 Eventuelle vilkår og betingelser for kunden som avviker fra de aktuelle generelle vilkår og betingelser vil ikke ha noen bindende virkning på www.best2serve.com.  

Artikkel 3. Priser
3.1 Alle priser og informasjon som er oppslått på nettsidene er angitt underlagt fastslåtte programmerings- og skrivefeil.
3.2 Leveringskostnader og administrasjonskostnader er inkludert i den endelige totalprisen som er avtalt i bestillingsprosessen. Dette vil kommuniseres tydelig til kunden på nettsidene under bestillingsprosessen.
3.3 Fraktkostnadene kan vises på fraktkostnad side  

Artikkel 4. Dannelse av en avtale/retten til tilbaketrekning
4.1 Avtalen skal ikke bli effektiv inntil kunden har godtatt www.best2serve.com tilbud og har oppfylt de tilhørende betingelsene som nedsettes av www.best2serve.com.
4.2 Hvis kunden har godtatt tilbudet elektronisk, vil www.best2serve.com bekrefte mottaket av kundens aksept av tilbudet elektronisk. Så lenge den nevnte bekreftelsen ikke har blitt utstedt, vil kunden ha rett til å oppløse avtalen.
4.3 Kunden vil ha rett til å avbryte kjøpet innen 14 arbeidsdager fra den dagen produktet mottas, kostnadsfritt og uten å oppgi årsaker. Det er kun de direkte kostnadene med returforsendelsen som må betales av kunden. www.best2serve.com vil refudere kunden alle beløp som allerede er betalt så snart som mulig, men ikke senere enn 14 dager etter kanselleringen av kjøpet. Innen samme vilkår må www.best2serve.com ha mottatt det returnerte produktet.
4.4 Retten til tilbaketrekking som angitt i forrige avsnitt, gjelder ikke produkter med skadet og/eller åpnet pakning, siden produktet, i dette tilfellet, ikke lenger kan selges eller dets oppbevaringstid vil være begrenset.  

Artikkel 5. Utførelse av avtalen /levering
5.1 Bestillingen din vil bli behandlet så snart www.best2serve.com har mottatt betalingen. www.best2serve.com vil deretter sende produktene til deg så snart som mulig.
5.2 Betaling i etterkant er kun mulig hvis denne betalingsmetoden tilbys i løpet av bestillingsprosessen.
5.3 Hvis det viser seg å være umulig å levere produkter innenfor den tidsfristen som er angitt på nettsidene, skal www.best2serve.com informere kunden om dette så snart som mulig. I dette tilfellet vil kunden ha rett til å løse opp avtalen.
5.4 Hvis ingen leveringsfrist har blitt avtalt, skal www.best2serve.com levere produktene innen 30 dager. Hvis www.best2serve.com mislykkes i å levere produktene innenfor denne tidsfristen, vil kunden ha rett til å løse opp avtalen.
5.5 www.best2serve.com anbefaler at kunden inspiserer de leverte produktene og rapporterer enhver defekt innenfor rimelig tid, helst skriftlig eller via e-post. For ytterligere opplysninger se artikkel 9, Defekter.
5.6 Så snart produktene leveres ved tilordnet leveringsadresse, vil risikoen som er tilknyttet disse produktene overføres til kunden.  

Artikkel 6. Betaling
6.1 Hvert kjøp må betales på forskudd. Varene vil ikke bli sendt inntil etter kundens betaling har blitt verifisert.  

Artikkel 7. Ansvar
7.1 I tilfelle force majeure vil www.best2serve.com ikke holdes ansvarlig for å kompensere kunden for noen skade som er oppstått.  

Artikkel 8. Garanti
8.1 www.best2serve.com garanterer at produktene og/eller tjenestene oppfyller kravene som er fremsatt i avtalen, spesifikasjonene som er indikert i tilbudet, de rimelige kravene for helhet og/eller brukbarhet og alle slike lovbestemte krav og/eller myndighetsangivelser som finnes finnes på den datoen avtalen blir effektiv. Hvis og når avtalt, skal www.best2serve.com videre garantere at produktet egner seg til enhver spesiell bruk annet enn den normale bruken.
8.2 For enhver garanti som gis av www.best2serve.com, vil produsenten eller importøren ikke forhåndsdømme de lovbestemte rettighetene som er tilgjengelige for kunden under avtalen.  

Artikkel 9. Defekter
9.1 Kunden må rapportere enhver defekt til www.best2serve.com innen to måneder etter påvisning. www.best2serve.com vil svare på enhver klage innen 30 dager.
9.2 Hvis www.best2serve.com mener klagen er berettiget, vil de aktuelle produktene repareres, erstattes eller refunderes etter avtale med kunden. Refusjonen vil ikke overskride den prisen som ble betalt av kunden for det aktuelle produktet.
9.3 Kunden har ikke tillatelse til å prøve å reparere produktet selv.  

Artikkel 10. Personlige opplysninger
10.1 www.best2serve.com behandler kundenes personlige opplysninger i overensstemmelse med personvernerklæringen som er kunngjort på nettsidene.  

Artikkel 11. Endelige bestemmelser
11.1 Disse vilkår og betingelser har blitt skissert i samsvar med det europeiske direktive for konsumentrettigheter.
11.2 I den grad disse generelle vilkår og betingelser eller kravene for obligatorisk lov ikke sier annet, skal alle og enhver tvist som oppstår i forbindelse med avtalen overleveres den kompetente domstolen i Amsterdam.
11.3 Hvis og når et punkt i disse generelle vilkår og betingelser viser seg å være ugyldige, vil ikke dette påvirke gyldigheten til de generelle vilkår og punkter som en helhet.
11.4 I disse vilkår og punkter vil "skriftlig" anses å inkludere e-post. I dette tilfelle vil versjonen av e-postmeldingen som ble mottatt eller lagret av www.best2serve.com telle som den autentiske versjonen, med mindre kunden er i stand til å motbevise dennes ekthet.  

Artikkel 12. Kontaktinformasjon
12.1 Hvis du har noen spørsmål, klager eller kommentarer etter å ha lest disse generelle vilkår og betingelser, ikke nøl med å ta kontakt med oss på helpdesk@best2serve.com eller send meldingen ditt via post til følgende adresse:

Best2Serve B.V
www.best2serve.com
Energieweg 2
5145NW Waalwijk
Nederland

Best2Serve bruker cookies for å forsikre att hjemmesiden vikrer korrekt, for å samle inn anonym brukerstatistikk og gjøre det mulig å dele sider via sosiale medier.