Best2Serve
hpsa

Best2Serve-sivuston Yleiset ehdot

Näitä Yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin sinun ja www.best2serve.com-sivuston välisiin sopimuksiin -- Kaikkiin sinun ja www.best2serve.com-sivuston välisiin sopimuksiin sovelletaan näitä Yleisiä ehtoja. Lue nämä ehdot huolellisesti. Voit myös tallentaa tai tulostaa nämä ehdot, niin että voit lukea ne myöhemmin tarvittaessa uudestaan.   Näitä ehtoja on muutettu viimeksi 29.  2014.  

Pykälä 1. Määritelmät
1.1 www.best2serve.com: Ingram Micro Commerce EMEA B.V., toimipaikka 5145NW Waalwijk, Energieweg 2, Alankomaat, ja rekisteröity kaupparekisteriin numerolla 17230750. 1.2 Asiakas: enkilön nimi joka tekee tilauksen osoitteessa https://www.best2serve.com/
1.3 Sopimus: www.best2serve.com-sivuston ja Asiakkaan välinen tilaus tai sopimus, mukaan lukien Yleiset ehdot, jos sovellettavissa.
1.4 Sivusto: www.best2serve.com ja kaikki siihen kuuluvat alitoimialueet.  

Pykälä 2. Soveltamisala
2.1 Näitä Yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin www.best2serve.com-sivuston tarjouksiin, sopimuksiin ja toimituksiin, jollei toisin ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.
2.2 Jos Asiakkaalla on itsellään käytössä ehdot, jotka poikkeavat näistä Yleisistä ehdoista, kyseiset ehdot eivät velvoita www.best2serve.com-sivustoa.  

Pykälä 3. Hinnat
3.1 Kaikki hinnat ja tiedot esitetään sivustolla sillä varauksella, että niissä voi olla ohjelmointi- ja kirjoitusvirheitä.
3.2 Toimitus- ja hallintokulut sisällytetään tilausprosessissa lopulliseen kokonaishintaan. Se ilmoitetaan Asiakkaalle Sivustolla selkeästi tilausprosessin aikana. 3.3 Lähetyskulujen hinnat voit tarkistaa Lähetyskulut- sivulta  

Pykälä 4. Sopimuksen / peruuttamisoikeuden syntyminen
4.1 Sopimus syntyy vasta sillä hetkellä, kun Asiakas hyväksyy www.best2serve.com-sivuston tarjouksen ja kun www.best2serve.com-sivuston asettamat ehdot täytetään.
4.2 Mikäli Asiakas on hyväksynyt tarjouksen elektronisesti, www.best2serve.com vahvistaa elektronisesti vastaanottaneensa tarjouksen hyväksynnän. Niin kauan kuin tarjouksen hyväksynnän vastaanottamista ei ole vahvistettu, Asiakas voi purkaa sopimuksen.
4.3 Asiakkaalla on oikeus peruuttaa ostos 14 työpäivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta maksutta ja syytä ilmoittamatta. Asiakas maksaa vain tuotteen palauttamisen välittömät kustannukset. www.best2serve.com palauttaa jo suoritetut maksut Asiakkaalle niin nopeasti kuin mahdollista ja aina 14 päivän kuluessa peruuttamisen jälkeen. Saman määräajan kuluessa www.best2serve.com-sivuston on saatava palautettu tuote takaisin.
4.4 Peruuttamisoikeutta edellisessä kohdassa esitetyn kaltaisena ei sovelleta tuotteisiin, joiden pakkaus on vahingoittunut ja/tai avattu. Siinä tapauksessahan tuotteella on lyhyt säilyvyysaika, ja/tai se ei enää ole myyntikelpoinen.  

Pykälä 5. Sopimuksen / toimituksen toteuttaminen
5.1 Tilauksesi käsitellään heti, kun www.best2serve.com on vastaanottanut maksusi, ja www.best2serve.com lähettää tuotteet niin pian kuin mahdollista.
5.2 Jälkikäteen maksaminen on mahdollista vain, jos tämä maksutapa tarjotaan tilausprosessin aikana.
5.3 Jos tuotteiden toimittaminen ei ole mahdollista sivustolla ilmoitetun toimitusajan kuluessa, www.best2serve.com ilmoittaa siitä Asiakkaalle mahdollisimman nopeasti. Asiakas voi lisäksi tässä tapauksessa purkaa sopimuksen.
5.4 Mikäli toimitusajasta ei ole sovittu, www.best2serve.com toimittaa tuotteet 30 päivän kuluessa. Jos www.best2serve.com ei toimita tuotteita tämän määräajan kuluessa, Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus.
5.5 www.best2serve.com kehottaa Asiakasta tarkastamaan toimitetut tuotteet ja ilmoittamaan niissä havaituista virheistä kohtuullisen ajan kuluessa ja mieluiten kirjeitse tai sähköpostitse. Katso lisäksi: Pykälä 9: Virheet.
5.6 Heti kun toimitettavat tuotteet on luovutettu ilmoitettuun toimitusosoitteeseen, näitä tuotteita koskeva riski siirtyy Asiakkaalle.  

Pykälä 6. Maksaminen
6.1 Jokainen hankinta on maksettava etukäteen. Tavara lähetetään vasta sen jälkeen, kun Asiakkaan suorittama maksu on todennettu.  

Pykälä 7. Vastuuvelvollisuus
7.1 Ylivoimaisen esteen tapauksessa Ostajalla ei ole oikeutta saada www.best2serve.com-sivustolta vahingonkorvausta.  

Pykälä 8. Takuu
8.1 www.best2serve.com varmistaa, että tuotteet ja/tai palvelut täyttävät sopimuksen sisällön, tarjouksessa ilmoitetut spesifikaatiot, asianmukaisuutta ja/tai käyttökelpoisuutta koskevat kohtuulliset vaatimukset sekä sopimuksen syntymisen hetkellä voimassa olevan lainsäädännön ja/tai viranomaisten antamat määräykset. Jos siitä on sovittu, www.best2serve.com varmistaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin normaaliin käyttöön.
8.2 www.best2serve.com-sivuston, valmistajan tai maahantuojan myöntämä takuu ei rajoita niitä lakisääteisiä oikeuksia ja vaateita, joita Asiakkaalla on sopimuksen perusteella.  

Pykälä 9. Virheet
9.1 Asiakkaan on ilmoitettava www.best2serve.com-sivustolle virheistä 2 kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta. www.best2serve.com vastaa valituksiin 30 päivän kuluessa.
9.2 Jos www.best2serve.com pitää valitusta perusteltuna, kyseiset tuotteet joko korjataan, vaihdetaan tai hyvitetään Asiakkaan kanssa käydyn neuvottelun jälkeen. Hyvityksen enimmäismäärä on sama kuin Asiakkaan tuotteesta maksama hinta.
9.3 Asiakas ei saa itse yrittää korjata tuotetta.  

Pykälä 10. Henkilötiedot
10.1 www.best2serve.com käsittelee Asiakkaiden henkilötiedot Sivustolla julkaistun tietosuojalausunnon mukaisesti.  

Pykälä 11. Muut määräykset
11.1 Nämä ehdot on laadittu EU:n kuluttajansuojadirektiivin mukaisesti.
11.2 Kaikki tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riidat ratkaistaan, jollei näissä Yleisissä ehdoissa tai pakottavassa lainsäädännössä toisin määrätä, Amsterdamin toimivaltaisessa tuomioistuimessa Alankomaissa.
11.3 Jos jokin näiden Yleisten ehtojen määräys osoittautuu pätemättömäksi, se ei vaikuta näiden Yleisten ehtojen yleiseen voimassapysymiseen.
11.4 "Kirjallisella" tarkoitetaan näissä ehdoissa myös sähköpostia. Siinä tapauksessa viestin autenttisena versiona pidetään www.best2serve.com-sivuston vastaanottamaa tai tallentamaa versiota tästä viestistä, jollei Asiakas pysty osoittamaan, että tämä versio ei ole autenttinen.  

Pykälä 12. Yhteystiedot
12.1 Jos sinulla on nämä Yleiset ehdot luettuasi kysyttävää, huomautettavaa tai valitus, lähetä se sähköpostitse osoitteeseen helpdesk@best2serve.com Tai postitse osoitteeseen:
Ingram Micro Commerce EMEA B.V.
www.best2serve.com
Energieweg 2
5145NW Waalwijk
Alankomaat

Best2Serve käyttää evästeitä varmistamaan että verkkosivu toimii oikein, keräämään anonyymejä käyttäjätilastoja sekä mahdollistamaan sivujen jakamisen sosiaalisessa mediassa.