Best2Serve
hpsa

Generelle vilkår og betingelser for Best2Serve

Disse vilkår og betingelser gælder for alle dine aftaler med www.best2serve.com. Læs dem nøje, så du ved, hvad du kan forvente. Du kan også gemme eller udskrive disse vilkår og betingelser til senere reference. Disse vilkår og betingelser er senest ændret den 29. januar 2014.

Artikel 1. Definitioner
1.1 www.best2serve.com: Ingram Micro Commerce EMEA B.V., med registreret kontor i 5145NW Waalwijk, Energieweg 2, Holland og registreret i handelskammeret under filnummer 17230750.
1.2 Kunde: Den person som laver en order med https://www.best2serve.com/
1.3 Aftale: en ordre, aftale eller kontrakt mellem www.best2serve.com og kunden, herunder Generelle vilkår og betingelser (eventuelt).
1.4 Websted: www.best2serve.com og alle de tilknyttede underdomæner

Artikel 2. Anvendelsesområde
2.1 Vores generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud, aftaler og leveringer udført af www.best2serve.com, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet. 2.2 Andre vilkår og betingelser for kunden, der afviger fra de aktuelle generelle vilkår og betingelser, har ingen bindende effekt på www.best2serve.com.

Artikel 3. Priser
3.1 Alle priser og oplysninger, der lægges på webstedet, er angivet med forbehold for åbenlyse programmeringsfejl og skrivefejl.
3.2 Leveringsudgifter og administrationsgebyrer er indeholdt i den samlede totalpris, der er aftalt i ordreprocessen. Denne pris vil være tydeligt kommunikeret til kunden på webstedet i løbet af ordreprocessen.
3.3 Prisen på transportudgifterne kan ses på transportudgift siden.

Artikel 4. Etablering af en aftale/ret til ophævelse
4.1 Aftalen træder ikke i kraft, før kunden har accepteret www.best2serve.coms tilbud og har accepteret de tilknyttede betingelser, der er pålagt af www.best2serve.com.
4.2 Hvis kunden har accepteret tilbuddet elektronisk, vil www.best2serve.com elektronisk bekræfte modtagelse af kundens accept af tilbuddet. Så længe omtalte bekræftelse ikke er udstedt, har kunden ret til at ophæve aftalen.
4.3 Kunden har ret til at annullere købet inden 14 arbejdsdage fra den dag, han/hun modtager produktet, uden udgifter og uden at skulle oplyse en årsag hertil. Det er kun de direkte udgifter til returnering, der påhviler kunden. www.best2serve.com refunderer det beløb, som kunden allerede har betalt hurtigst muligt og ikke senere end 14 dage efter annullering af købet. www.best2serve.com skal inden for samme tidsfrist have modtaget det returnerede produkt.
4.4 Retten til ophævelse som nævnt i forrige afsnit omfatter ikke de produkter, hvor emballagen er beskadiget og/eller åbnet, da det medfører, at produktet i dette tilfælde ikke længere kan sælges, eller at dets lageholdbarhed er begrænset.

Artikel 5. Udførelse af aftale/levering

5.1 Din ordre behandles, så snart www.best2serve.com har modtaget betaling. www.best2serve.com sender derefter hurtigst muligt produkterne til dig.
5.2 Betaling efter modtagelsen er kun mulig, hvis denne betalingsmetode tilbydes under ordreprocessen.
5.3 Hvis det viser sig, at det er umuligt at levere produkterne inden for den frist, der er angivet på webstedet, oplyser www.best2serve.com dette hurtigst muligt til kunden. Hvis dette er tilfældet, har kunden også ret til at ophæve aftalen.
5.4 Hvis der ikke er aftalt nogen leveringsfrist, leverer www.best2serve.com produkterne inden for 30 dage. Hvis www.best2serve.com ikke kan levere produkterne inden for denne tidsfrist, har kunden ret til at ophæve aftalen.
5.5 www.best2serve.com anbefaler, at kunden undersøger de leverede produkter og rapporterer eventuelle defekter inden for en rimelig frist og helst skriftligt eller via e-mail. Du kan finde flere oplysninger i Artikel 9, Defekter.
5.6 Så snart produkterne er leveret på den angivne leveringsadresse, overgår risikoen, der er knyttet til produkterne, til kunden.

Artikel 6. Betaling
6.1 Alt køb skal betales på forhånd. Varerne afsendes ikke, før kundens betaling er godkendt.

Artikel 7. Ansvar
7.1 I tilfælde af force majeure kan www.best2serve.com ikke holdes ansvarlig for kompensation til kunden for eventuel pådraget skade.

Artikel 8. Garanti
8.1 www.best2serve.com garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne opfylder de krav, der er afstukket i denne aftale, de specifikationer, der er angivet i aftalen, relevante sundhedskrav og/eller brugbarhed og alle lovbestemte krav og/eller myndighedskrav, der findes på datoen hvor aftalen træder i kraft. Hvis og når det er aftalt, garanterer www.best2serve.com endvidere, at produktet er egnet til en bestemt anvendelse, ud over normal brug.
8.2 Al garanti, der gives af www.best2serve.com, fabrikanten eller importøren, påvirker ikke de lovmæssige rettigheder og retsmidler, der er tilgængelige for kunden, der er omfattet af aftalen.

Artikel 9. Defekter
9.1 Kunden skal oplyse eventuel defekt til www.best2serve.com inden to måneder, efter den er opstået. www.best2serve.com reagerer på alle klager inden 30 dage.
9.2 Hvis www.best2serve.com skønner, at der er grund til klagen, bliver de omhandlede produkter repareret, udskiftet eller refunderet, i samråd med kunden. Refusionen vil ikke være højere end den pris, som kunden har betalt for det omhandlede produkt.
9.3 Det er ikke tilladt, at kunden selv prøver at reparere produktet.

Artikel 10. Personlige oplysninger
10.1 www.best2serve.com behandler deres kunders personlige oplysninger i overensstemmelse med erklæring om personlige data, der er offentliggjort på webstedet.

Artikel 11. Afsluttende bestemmelser
11.1 Disse vilkår og betingelser er udfærdiget i overensstemmelse med EU's direktiv om forbrugerrettigheder.
11.2 I det omfang disse generelle vilkår og betingelser eller kravene i henhold til loven ikke forudsætter andet, skal enhver form for konflikt, der opstår i forbindelse med denne aftale, løses ved den kompetente ret i Amsterdam.
11.3 Hvis og når en bestemmelse i disse vilkår og betingelser viser sig at være ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af de generelle vilkår og betingelser i deres helhed.
11.4 I disse vilkår og betingelser betragtes "skriftlig" også at omfatte e-mail. I dette tilfælde vil versionen af den e-mail-meddelelse, der blev modtaget eller gemt af www.best2serve.com, blive opfattet som en ægte version, medmindre kunden modbeviser dens ægthed.

Artikel 12. Kontaktoplysninger
12.1 Hvis du har spørgsmål, klager eller kommentarer, efter du har læst disse vilkår og betingelser, er du velkommen til at kontakte os på helpdesk@best2serve.com eller sende din meddelelse via post til følgende adresse:

 

Ingram Micro Commerce EMEA B.V.
og anføre “www.best2serve.com”
Energieweg 2
5145NW  Waalwijk
Holland

Best2Serve anvender cookies til at sikre at hjemmesiden fungerer korrekt, indsamling af anonyme brugerstatistikke, samt at gøre det muligt at dele sider gennem sociale medier.